Adwokat Michał Nizioł

Michał Nizioł Adwokat Jaworzno

O kancelarii

Adwokat Michał Nizioł prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką świadczącą usługi prawne na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych zarówno w postępowaniu sądowym jak i pozasądowym.

Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami, organami ścigania, urzędami administracji publicznej oraz instytucjami finansowymi, wprowadzając w życie i promując najwyższe standardy merytoryczne i etyczne towarzyszące pracy adwokata. Kancelaria działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o adwokaturze z poszanowaniem zasad etyki adwokackiej. Kancelaria posiada ubezpieczenie od ryzyka z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) w ramach świadczonych usług. Adwokat Michał Nizioł przy prowadzeniu sprawy wyróżnia się indywidualnym podejściem do Klienta oferując najlepsze z możliwych rozwiązań dopasowanych do konkretnej sprawy. Na bieżąco przekazywana jest Państwu informacja o stanie sprawy i możliwych do przewidzenia jej rezultatach.

Adwokat Michał Nizioł jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył w 2007 r. broniąc pracę magisterską z Prawa Międzynarodowego Publicznego napisaną pod kierownictwem Prof. UJ dr hab. Dr. h.c. Kazimierza Lankosza. W latach 2011 – 2013 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach pod patronatem Adwokata Tadeusza Hassy. Od 2014 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. W tym samym roku swoją działalność rozpoczęła Kancelaria Adwokacka.

Otwarcie indywidualnej kancelarii jest konsekwencją zdobytego doświadczenia zawodowego podczas pracy jako aplikant adwokacki. W tym czasie adwokat Michał Nizioł zdobył zaufanie znaczącej liczby Klientów, wykonując pomoc doraźną, lub prowadząc sprawy od początku pod zwierzchnictwem Patrona. Już jako aplikant adwokacki Michał Nizioł zastępował swojego Patrona na rozprawach w sądzie - w sprawach cywilnych, w tym z zakresu ubezpieczeń społecznych, karnych i administracyjnych. Występował także przed organami administracji publicznej, organami ochrony prawnej takimi jak: Prokuratura, Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przygotowywał, projekty umów i opinii. Samodzielnie sporządzał środki zaskarżenia od orzeczeń sądów wydanych w pierwszej instancji.

W trakcie trwania aplikacji adwokat Michał Nizioł nawiązał wiele kontaktów z Klientami liczących się na Śląsku kancelarii adwokackich, sama zaś współpraca z tymi kancelariami kontynuowana jest po dziś dzień.

Stawiając interes Klienta w centrum mojego zainteresowania pragnę zaprosić Państwa do współpracy z Kancelarią.

Adwokat Michał Nizioł